بهترین انتخاب های شما

آرشیو دوره های آموزشی


شگفتی های گردشگری لوت

اکبر رشیدی مقدم

قیمت : رایگان

مکان برگزاری: سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان
زمان برگزاری : ساعت 17
تاریخ برگزاری : 1398/10/2
ظرفیت : 100 نفر
سخنران : اکبر رشیدی مقدم
قیمت : رایگان

شهر پایدار، گردشگری پایدار

محمدحسین تجلی

قیمت : رایگان

مکان برگزاری: سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان
زمان برگزاری : ساعت 17
تاریخ برگزاری : 1398/9/11
ظرفیت : 50 نفر
سخنران : محمدحسین تجلی
قیمت : رایگان

کرمان لند

سید علی طبیب زاده

قیمت : رایگان

مکان برگزاری: سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان
زمان برگزاری : ساعت 17
تاریخ برگزاری : 1398/8/27
ظرفیت : 50 نفر
سخنران : سید علی طبیب زاده
قیمت : رایگان

نقش هایی از جان

عفت تکلو

قیمت : رایگان

مکان برگزاری: سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان
زمان برگزاری : ساعت 17
تاریخ برگزاری : 1398/8/13
ظرفیت : 61 نفر
سخنران : عفت تکلو
قیمت : رایگان

کارگاه اتیکت و ارتباط موثر در صنعت مهمان نوازی ویژه کارکنان

مجید رضایی

قیمت : 1000000 ریال

مکان برگزاری: ایتدای بلوار جمهوری اسلامی اتاق بازرگانی کرمان
زمان برگزاری : 20-15
تاریخ برگزاری : 1398/8/1
ظرفیت : 150 نفر
مدرس : مجید رضایی
قیمت : 1000000 ریال

کارگاه اتیکت و تشریفات مشتری مداری در صنعت مهمان نوازی ویژه مدیران

مجید رضایی

قیمت : 1500000 ریال

مکان برگزاری: کرمان، ایتدای بلوار جمهوری اسلامی اتاق بازرگانی کرمان
زمان برگزاری : 12-9
تاریخ برگزاری : 1398/8/1
ظرفیت : 80 نفر
مدرس : مجید رضایی
قیمت : 1500000 ریال

زندگی با کویر

معین افضلی

قیمت : رایگان

مکان برگزاری: سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان
زمان برگزاری : ساعت 17
تاریخ برگزاری : 22 مهر 98
ظرفیت : 50 نفر
سخنران : معین افضلی
قیمت : رایگان

توریسم آپ کرمان

جاوید مومنی

قیمت : رایگان

مکان برگزاری: سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان
زمان برگزاری : ساعت 17
تاریخ برگزاری : 1398/7/8
ظرفیت : 50 نفر
سخنران : جاوید مومنی
قیمت : رایگان

معماری بومی و توسعه گردشگری

الهه آذرنوش

قیمت : رایگان

مکان برگزاری: سالن 2 اتاق بازرگانی
زمان برگزاری : ساعت 17
تاریخ برگزاری : 1398/6/25
ظرفیت : 50 نفر
سخنران : الهه آذرنوش
قیمت : رایگان

گردشگری از کرمان تا سمنان

محمد جهانشاهی

قیمت : رایگان

مکان برگزاری: سالن 2 اتاق بازرگانی
زمان برگزاری : ساعت 17
تاریخ برگزاری : 1398/6/11
ظرفیت : 50 نفر
سخنران : محمد جهانشاهی
قیمت : رایگان
1/1