کلوت های شهداد

صفحه اصلی > آرشیو دوره های آموزشی

باززنده سازی اسطوره در آثار باستانی کرمان
سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان

کارگاه تجربه رویدادی است که در آن فعالان حوزه گردشگری، موفقیتها، شکست ها و تجربیات خود را برای علاقمندان این حوزه به اشتراک میگذارند

مهدی محبی کرمانی

روایتی از یک تاریخ، شیوشگان
سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان

کارگاه تجربه رویدادی است که در آن فعالان حوزه گردشگری، موفقیتها، شکست ها و تجربیات خود را برای علاقمندان این حوزه به اشتراک میگذارند

امید ابراهیمی

شگفتی های گردشگری لوت
سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان

کارگاه تجربه رویدادی است که در آن فعالان حوزه گردشگری، موفقیتها، شکست ها و تجربیات خود را برای علاقمندان این حوزه به اشتراک میگذارند

اکبر رشیدی مقدم

شهر پایدار، گردشگری پایدار
سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان

کارگاه تجربه رویدادی است که در آن فعالان حوزه گردشگری، موفقیتها، شکست ها و تجربیات خود را برای علاقمندان این حوزه به اشتراک میگذارند

محمدحسین تجلی

کرمان لند
سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان

کارگاه تجربه رویدادی است که در آن فعالان حوزه گردشگری، موفقیتها، شکست ها و تجربیات خود را برای علاقمندان این حوزه به اشتراک میگذارند

سید علی طبیب زاده

نقش هایی از جان
سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان

کارگاه تجربه رویدادی است که در آن فعالان حوزه گردشگری، موفقیتها، شکست ها و تجربیات خود را برای علاقمندان این حوزه به اشتراک میگذارند

عفت تکلو

کارگاه اتیکت و ارتباط موثر در صنعت مهمان نوازی ویژه کارکنان
ایتدای بلوار جمهوری اسلامی اتاق بازرگانی کرمان

کمیسیون گردشگری،فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان و اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمان برگزار میکند.

مجید رضایی

کارگاه اتیکت و تشریفات مشتری مداری در صنعت مهمان نوازی ویژه مدیران
کرمان، ایتدای بلوار جمهوری اسلامی اتاق بازرگانی کرمان

کمیسیون گردشگری،فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان و اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمان برگزار میکند.

مجید رضایی

زندگی با کویر
سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان

کارگاه تجربه رویدادی است که در آن فعالان حوزه گردشگری، موفقیتها، شکست ها و تجربیات خود را برای علاقمندان این حوزه به اشتراک میگذارند

معین افضلی

توریسم آپ کرمان
سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان

کارگاه تجربه رویدادی است که در آن فعالان حوزه گردشگری، موفقیتها، شکست ها و تجربیات خود را برای علاقمندان این حوزه به اشتراک میگذارند

جاوید مومنی

معماری بومی و توسعه گردشگری
سالن 2 اتاق بازرگانی

کارگاه تجربه رویدادی است که در آن فعالان حوزه گردشگری، موفقیتها، شکست ها و تجربیات خود را برای علاقمندان این حوزه به اشتراک میگذارند

الهه آذرنوش

گردشگری از کرمان تا سمنان
سالن 2 اتاق بازرگانی

کارگاه تجربه رویدادی است که در آن فعالان حوزه گردشگری، موفقیتها، شکست ها و تجربیات خود را برای علاقمندان این حوزه به اشتراک میگذارند

محمد جهانشاهی
1/1

از آخرین تور ها و رویداد های کرمان تریپ بازدید کرده اید؟

برای اطلاع و ثبت نام در آخرین رویداد ها و تورهای کرمان تریپ بر روی دکمه روبرو کلیک کنید.