بهترین انتخاب های شما

معماری بومی و توسعه گردشگری

معماری بومی و توسعه گردشگری
الهه آذرنوش

الهه آذرنوش
الهه آذرنوش متولد: 5 تیرماه 1361 کارشناس فنی و ناظر شهرسازی پروژه های طراحی شهرکهای صنعتی از سال 1385 تا کنون است

دانلود رزومه

نظرات کاربران

ثبت نظر

دیگر دوره ها