بهترین انتخاب های شما

کرمان لند

کرمان لند
سید علی طبیب زاده

سید علی طبیب زاده
علی طبیب زاده کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات ، بنیانگذار و مدیرعامل ابتکار آرورا و مشاور و مدیرعامل آرمان سازان هنزا است

دانلود رزومه

نظرات کاربران

ثبت نظر

دیگر دوره ها