بهترین انتخاب های شما

شهر پایدار، گردشگری پایدار

شهر پایدار، گردشگری پایدار
محمدحسین تجلی

محمدحسین تجلی
محمد حسین تجلی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و دانشجوی دکترا مدیریت شهری و کارمند رسمی اداره کل میراث فرهنگی میباشد

دانلود رزومه

نظرات کاربران

ثبت نظر

دیگر دوره ها