بهترین انتخاب های شما

آمادگی آفریقای جنوبی برای تبادل گردشگر با کرمان

آمادگی آفریقای جنوبی برای تبادل گردشگر با کرمان

آمادگی آفریقای جنوبی برای تبادل گردشگر با کرمان

 ویکا کومالو در حاشیه بازدید از باغ شاهزاده ماهان و بازار بزرگ کرمان با تاکید براینکه کشور آفریقای جنوبی خواهان همکاری و ارتباط متقابل با استان کرمان در بخش های مختلف است، افزود: «آفریقای جنوبی و استان کرمان در بخش صنعت، معدن و گردشگری دارای نقاط مشترکی هستند که می توانند در این زمینه ها با یکدیگر همکاری داشته باشند.»

او با بیان اینکه استان کرمان در معدن و گردشگری معروف است، تصریح کرد: «آفریقای جنوبی یک کشور معدن خیز است و بسیاری از معادن آن هنوز استخراج نشده است.»

سفیر آفریقای جنوبی با اشاره به توانمندی های این کشور در زمینه تجهیزات و استخراج معادن، اظهار کرد: «اکنون زمینه برای ایجاد ارتباط با شرکت های علاقه‌مند به همکاری در حوزه استخراج وجود دارد.»