بهترین انتخاب های شما

تغییرکاربری عمارت صدرزاده سیرجان

تغییرکاربری عمارت صدرزاده سیرجان

تغییرکاربری عمارت صدرزاده سیرجان

فریدون فعالی گفت: «این عمارت تاریخی با مشارکت یک شرکت صنعتی و معدنی به موزه صنعت سنگ‌آهن تغییر کاربری خواهد داد.»

او با اشاره به اینکه هم‌اکنون عملیات مرمت جامع این اثر تاریخی در حال انجام است، تصریح کرد: «جلب مشارکت شرکت‌های بزرگ صنعتی در امر مرمت و احیای آثار تاریخی، فرهنگی از اهداف اصلی اداره‌کل استان است که به‌صورت جدی دنبال می‌شود.»

او خاطرنشان کرد: «امید است شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان در راستای مسئولیت اجتماعی خود همکاری لازم را با این اداره‌کل به عمل‌آورند.»