کلوت های شهداد

صفحه اصلی > نمایش خبر
فصل دوم گمانه زنی باستانشناسی قلعه دختر و اردشیر به پایان رسید

فصل دوم گمانه زنی باستانشناسی قلعه دختر و اردشیر به پایان رسید

فریدون فعالی با اشاره به اینکه فصل دوم گمانه زنی بنای قلعه دختر و اردشیر کرمان با هدف بازنگری عرصه و حریم این بنای تاریخی انجام شده است، افزود:«طی این دوفصل مطالعات باستانشناسی قابل قبولی انجام شده است.»

او با بیان اینکه حریم و عرصه بناهای مذکور حدود ۵۰۰ هکتار است و تاکنون طی این دو فصل از عملیات گمانه زنی  بیش از 80 گمانه ایجاد شده است، اظهار کرد:«براساس نتایج حاصل از این گمانه زنی امکان تدقیق عرصه و حریم این محوطه تاریخی میسر شده و منجر به تدوین ضوابط روشن قانونی جهت حفاظت از عرصه و حریم قلعه های مذکور خواهد شد.»

او با بیان اینکه فصل اول گمانه زنی قلعه دختر و اردشیر در سال 1398 و فصل دوم آن در سال جاری انجام شده است تصریح کرد:«قلعه دختر و اردشیر نقش مهمی در شکل گیری بافت تاریخی شهر کرمان از دوران ساسانی تا قاجاریه داشته است.»

فعالی خاطرنشان کرد:«فصل اول و دوم گمانه زنی باستانشناسی قلعه های دختر و اردشیر به سرپرستی رضا ریاحیان کارشناس ارشد باستانشناسی این اداره کل انجام گرفته است.»

از آخرین تور ها و رویداد های کرمان تریپ بازدید کرده اید؟

برای اطلاع و ثبت نام در آخرین رویداد ها و تورهای کرمان تریپ بر روی دکمه روبرو کلیک کنید.