بهترین انتخاب های شما

فعالیت راهنمایان گردشگری تنها با کارت رسمی

فعالیت راهنمایان گردشگری تنها با کارت رسمی

فعالیت راهنمایان گردشگری تنها با کارت رسمی

ولی تیموری پنجشنبه ۱۴ آذرماه در روز اول سفر خود به استان یزد گفت: «این قانون به منظور حمایت از راهنمایان گردشگری که به شکل تخصصی، رسمی و مجاز در این زمینه فعالیت دارند، اجرا می شود.»

تیموری تصریح کرد: «انتقال اطلاعات دقیق به گردشگران و جلوگیری از فعالیت راهنمایان غیر مجاز از مزایای حمایت از راهنمایان داری مجوز رسمی است.»

معاون گردشگری کشور افزود:«بسیاری از سایت های تاریخی و رسمی راهنمایانی را که هیچ گونه مجوزی از این وزارتخانه ندارند به کار می گیرند که ضربه زیادی به صنعت گردشگری کشور می زند.»

او اظهار کرد: «انتقال اطلاعات صحیح از اماکن تاریخی و گردشگری جزو رسالت راهنمایان گردشگری است و باید به خوبی انجام شود.»